Riksdagsskrivelse 2019/20:144

Riksdagsskrivelse 2019/20:144

Riksdagsskrivelse 2019/20:144

Regeringen

Finansdepartementet1

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU7 Ändrad kompensationsrätt för riksdagens myndigheter för ingående mervärdesskatt vid representation får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 22 januari 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

1Riksdagsskrivelse 2019/20:143 till Riksdagsstyrelsen