Riksdagsskrivelse 2019/20:146

Riksdagsskrivelse 2019/20:146

Riksdagsskrivelse 2019/20:146

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU12 Riksrevisionens rapport om myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 22 januari 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson