Riksdagsskrivelse 2019/20:147

Riksdagsskrivelse 2019/20:147

Riksdagsskrivelse 2019/20:147

Regeringen

Utrikesdepartementet

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2019/20:UU6 Sveriges feministiska utrikespolitik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 22 januari 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson