Riksdagsskrivelse 2019/20:149

Riksdagsskrivelse 2019/20:149

Riksdagsskrivelse 2019/20:149

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2019/20:SkU7 Tullverket får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 29 januari 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson