Riksdagsskrivelse 2019/20:150

Riksdagsskrivelse 2019/20:150

Riksdagsskrivelse 2019/20:150

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2019/20:SkU13 Skatt på plastbärkassar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 29 januari 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson