Riksdagsskrivelse 2019/20:153

Riksdagsskrivelse 2019/20:153

Riksdagsskrivelse 2019/20:153

Regeringen

Arbetsmarknadsdepartementet

Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2019/20:AU6 Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens matchningsarbete får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 5 februari 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson