Riksdagsskrivelse 2019/20:158

Riksdagsskrivelse 2019/20:158

Riksdagsskrivelse 2019/20:158

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU18 Samarbete mellan svenska och norska särskilda insatsgrupper i krissituationer får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 13 februari 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson