Riksdagsskrivelse 2019/20:175

Riksdagsskrivelse 2019/20:175

Riksdagsskrivelse 2019/20:175

Regeringen

Kulturdepartementet

Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2019/20:KrU5 Styrning av kulturområdets institutioner får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 4 mars 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.