Riksdagsskrivelse 2019/20:184

Riksdagsskrivelse 2019/20:184

Riksdagsskrivelse 2019/20:184

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2019/20:SfU15 Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 11 mars 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.