Riksdagsskrivelse 2019/20:188

Riksdagsskrivelse 2019/20:188

Riksdagsskrivelse 2019/20:188

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2019/20:FiU52 Extra ändringsbudget för 2020 – Kreditgarantier till flygföretag med anledning av coronaviruset får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 mars 2020

Kerstin Lundgren

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.