Riksdagsskrivelse 2019/20:190

Riksdagsskrivelse 2019/20:190

Riksdagsskrivelse 2019/20:190

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2019/20:FiU36 Finansiella företags uppgifter till Riksgäldskontoret och vissa betaltjänstfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 25 mars 2020

Lotta Johnsson Fornarve

Claes Mårtensson