Riksdagsskrivelse 2019/20:193

Riksdagsskrivelse 2019/20:193

Riksdagsskrivelse 2019/20:193

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2019/20:CU19 Tydligare regler vid konsumentavtal får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 25 mars 2020

Lotta Johnsson Fornarve

Claes Mårtensson