Riksdagsskrivelse 2019/20:194

Riksdagsskrivelse 2019/20:194

Riksdagsskrivelse 2019/20:194

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2019/20:FiU53 Ändringar i statens budget för 2020 – Anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall, med anledning av coronaviruset får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 26 mars 2020

Lotta Johnsson Fornarve

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.