Riksdagsskrivelse 2019/20:198

Riksdagsskrivelse 2019/20:198

Riksdagsskrivelse 2019/20:198

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2019/20:SfU25 Nya direktiv till utredningen om arbetskraftsinvandring får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 1 april 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.