Riksdagsskrivelse 2019/20:1

Riksdagsskrivelse 2019/20:1

Riksdagsskrivelse 2019/20:1

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU2 Tillsyn över och ingripanden mot advokater och advokatbolag vid tillämpning av penningtvättslagen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2 oktober 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson