Riksdagsskrivelse 2019/20:219

Riksdagsskrivelse 2019/20:219605155

-172720

0

0


Riksdagsskrivelse

2019/20:219

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2019/20:CU27 Undantag från plan- och bygglagen vid spridning av en samhällsfarlig sjukdom får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 22 april 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.