Riksdagsskrivelse 2019/20:220

Riksdagsskrivelse 2019/20:220

Riksdagsskrivelse 2019/20:220

Regeringen

Infrastrukturdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2019/20:TU10 Genomförande av ändringar i yrkesförardirektivet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 22 april 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.