Riksdagsskrivelse 2019/20:223

Riksdagsskrivelse 2019/20:223605155

-172720

0

0


Riksdagsskrivelse

2019/20:223

Regeringen

Infrastrukturdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2019/20:TU11 Väg- och fordonsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 22 april 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.