Riksdagsskrivelse 2019/20:224

Riksdagsskrivelse 2019/20:224605155

-172720

0

0


Riksdagsskrivelse

2019/20:224

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2019/20:FiU33 Ett nytt konto- och värdefackssystem får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 23 april 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.