Riksdagsskrivelse 2019/20:238

Riksdagsskrivelse 2019/20:238605155

-172720

0

0


Riksdagsskrivelse

2019/20:238

Riksrevisionen

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU17 Riksrevisionens årsredovisning för 2019 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 13 maj 2020

Lotta Johnsson Fornarve

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.