Riksdagsskrivelse 2019/20:240

Riksdagsskrivelse 2019/20:240

Riksdagsskrivelse 2019/20:240

Nämnden för prövning av

statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner1

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU22 Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 13 maj 2020

Lotta Johnsson Fornarve

Claes Mårtensson

1Riksdagsskrivelse 2019/20:239 till Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna

Riksdagsskrivelse 2019/20:241 till Partibidragsnämnden Riksdagsskrivelse 2019/20:242 till Riksdagens ansvarsnämnd Riksdagsskrivelse 2019/20:243 till Riksdagens arvodesnämnd Riksdagsskrivelse 2019/20:244 till Riksdagens överklagandenämnd Riksdagsskrivelse 2019/20:245 till Statsrådsarvodesnämnden Riksdagsskrivelse 2019/20:246 till Valprövningsnämnden

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.