Riksdagsskrivelse 2019/20:242

Riksdagsskrivelse 2019/20:242605155

-172720

0

0


Riksdagsskrivelse

2019/20:242

Riksdagens ansvarsnämnd

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU22 Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 13 maj 2020

Lotta Johnsson Fornarve

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.