Riksdagsskrivelse 2019/20:247

Riksdagsskrivelse 2019/20:247605155

-172720

0

0


Riksdagsskrivelse

2019/20:247

Regeringen

Kulturdepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU24 Sekretess till skydd för enskilda som lämnat stödförklaringar enligt EU:s nya förordning om det europeiska medborgarinitiativet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 13 maj 2020

Lotta Johnsson Fornarve

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.