Riksdagsskrivelse 2019/20:256

Riksdagsskrivelse 2019/20:256

Riksdagsskrivelse 2019/20:256

Regeringen

Justitiedepartementet1

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU25 Polisfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 13 maj 2020

Lotta Johnsson Fornarve

Claes Mårtensson

1Riksdagsskrivelse 2019/20:257 till Finansdepartementet

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.