Riksdagsskrivelse 2019/20:257

Riksdagsskrivelse 2019/20:257605155

-172720

0

0


Riksdagsskrivelse

2019/20:257

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU25 Polisfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 13 maj 2020

Lotta Johnsson Fornarve

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.