Riksdagsskrivelse 2019/20:25

Riksdagsskrivelse 2019/20:25

Riksdagsskrivelse 2019/20:25

Regeringen

Arbetsmarknadsdepartementet

Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2019/20:AU3 Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 23 oktober 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.