Riksdagsskrivelse 2019/20:262

Riksdagsskrivelse 2019/20:262

Riksdagsskrivelse 2019/20:262

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2019/20:SoU22 Senarelagt införande av nationell läkemedelslista och bastjänstgöring för läkare får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 14 maj 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.