Riksdagsskrivelse 2019/20:265

Riksdagsskrivelse 2019/20:265605155

-172720

0

0


Riksdagsskrivelse

2019/20:265

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2019/20:CU29

Fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 14 maj 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.