Riksdagsskrivelse 2019/20:266

Riksdagsskrivelse 2019/20:266605155

-172720

0

0


Riksdagsskrivelse

2019/20:266

Regeringen

Utrikesdepartementet

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2019/20:UU7 Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 14 maj 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.