Riksdagsskrivelse 2019/20:272

Riksdagsskrivelse 2019/20:272605155

-172720

0

0


Riksdagsskrivelse

2019/20:272

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU23

Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 27 maj 2020

Kerstin Lundgren

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.