Riksdagsskrivelse 2019/20:278

Riksdagsskrivelse 2019/20:278

Riksdagsskrivelse 2019/20:278

Regeringen

Näringsdepartementet1

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2019/20:FiU59 Extra ändringsbudget för 2020 – Anpassningar av reglerna om stöd vid korttidsarbete och tillfälliga anstånd samt ett effektivare informationsutbyte inom Skatteverket m.m. med anledning av coronaviruset får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 27 maj 2020

Kerstin Lundgren

Claes Mårtensson

1Riksdagsskrivelse 2019/20:276 till Finansdepartementet
Riksdagsskrivelse 2019/20:277 till Socialdepartementet
Riksdagsskrivelse 2019/20:279 till Kulturdepartementet

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.