Riksdagsskrivelse 2019/20:281

Riksdagsskrivelse 2019/20:281605155

-172720

0

0


Riksdagsskrivelse

2019/20:281

Regeringen

Infrastrukturdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2019/20:TU18 Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 27 maj 2020

Kerstin Lundgren

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.