Riksdagsskrivelse 2019/20:285

Riksdagsskrivelse 2019/20:285605155

-172720

0

0


Riksdagsskrivelse

2019/20:285

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2019/20:SfU23 Några frågor om rehabiliteringsersättning och vårdbidrag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 27 maj 2020

Kerstin Lundgren

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.