Riksdagsskrivelse 2019/20:301

Riksdagsskrivelse 2019/20:301

Riksdagsskrivelse 2019/20:301

Riksrevisionen1

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2019/20:UbU18 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2019 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 3 juni 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

1Riksdagsskrivelse 2019/20:302 till Riksbankens Jubileumsfond

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.