Riksdagsskrivelse 2019/20:320

Riksdagsskrivelse 2019/20:320605155

-172720

0

0


Riksdagsskrivelse

2019/20:320

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU19 Indelning i utgiftsområden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 10 juni 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.