Riksdagsskrivelse 2019/20:321

Riksdagsskrivelse 2019/20:321605155

-172720

0

0


Riksdagsskrivelse

2019/20:321

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU35

Ett effektivare informationsutbyte mellan polis och socialtjänst vid samverkan mot terrorism får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 10 juni 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.