Riksdagsskrivelse 2019/20:326

Riksdagsskrivelse 2019/20:326605155

-172720

0

0


Riksdagsskrivelse

2019/20:326

Regeringen

Utrikesdepartementet

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2019/20:UU10 Verksamheten i Europeiska unionen under 2019 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 11 juni 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.