Riksdagsskrivelse 2019/20:333

Riksdagsskrivelse 2019/20:333

Riksdagsskrivelse 2019/20:333

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU34 Ungdomsövervakning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 16 juni 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.