Riksdagsskrivelse 2019/20:335

Riksdagsskrivelse 2019/20:335605155

-172720

0

0


Riksdagsskrivelse

2019/20:335

Regeringen

Infrastrukturdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2019/20:TU15 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 16 juni 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.