Riksdagsskrivelse 2019/20:340

Riksdagsskrivelse 2019/20:340

Riksdagsskrivelse 2019/20:340

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2019/20:FiU21 Vårändringsbudget för 2020 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 16 juni 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.