Riksdagsskrivelse 2019/20:341

Riksdagsskrivelse 2019/20:341605155

-172720

0

0


Riksdagsskrivelse

2019/20:341

Riksbanksfullmäktige

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2019/20:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2017–2019 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 16 juni 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.