Riksdagsskrivelse 2019/20:342

Riksdagsskrivelse 2019/20:342605155

-172720

0

0


Riksdagsskrivelse

2019/20:342

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2019/20:FiU41 Anpassade regler för understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 16 juni 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.