Riksdagsskrivelse 2019/20:344

Riksdagsskrivelse 2019/20:344

Riksdagsskrivelse 2019/20:344

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2019/20:FiU45 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2015–2019 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 16 juni 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.