Riksdagsskrivelse 2019/20:349

Riksdagsskrivelse 2019/20:349605155

-172720

0

0


Riksdagsskrivelse

2019/20:349

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2019/20:UbU21 Riksrevisionens rapport om resurseffektivitet och produktivitet vid Sveriges lärosäten i nordisk jämförelse får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservationen under punkt 2, dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 juni 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.