Riksdagsskrivelse 2019/20:354

Riksdagsskrivelse 2019/20:354605155

-172720

0

0


Riksdagsskrivelse

2019/20:354

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2019/20:FiU30 Årsredovisning för staten 2019 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 juni 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.