Riksdagsskrivelse 2019/20:357

Riksdagsskrivelse 2019/20:357605155

-172720

0

0


Riksdagsskrivelse

2019/20:357

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2019/20:SkU25 Vissa ändringar i avfallsskattelagen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 juni 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.