Riksdagsskrivelse 2019/20:358

Riksdagsskrivelse 2019/20:358605155

-172720

0

0


Riksdagsskrivelse

2019/20:358

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2019/20:CU24 Riksrevisionens rapport om konsumentskyddet på det finansiella området får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 juni 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.