Riksdagsskrivelse 2019/20:360

Riksdagsskrivelse 2019/20:360605155

-172720

0

0


Riksdagsskrivelse

2019/20:360

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2019/20:SoU25 En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 juni 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.