Riksdagsskrivelse 2019/20:368

Riksdagsskrivelse 2019/20:368605155

-172720

0

0


Riksdagsskrivelse

2019/20:368

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2019/20:NU20 Förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 23 juni 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.