Riksdagsskrivelse 2019/20:369

Riksdagsskrivelse 2019/20:369

Riksdagsskrivelse 2019/20:369

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2019/20:SkU28 Förlängd anmälningstid för avstämning av preliminärt stöd vid korttidsarbete får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 30 juni 2020

Kerstin Lundgren

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.